Haberler

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

07.12.2020

Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bütün personelimize yönelik olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince, TAÜ-İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğinde 01.12.2020-26.02.2021 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimleri verilecektir.

Hali hazırda bu eğitimler kapsamında İstanbul Üniversitesi uzaktan erişim modülü bütün çalışanlarımızın kullanımına açılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine http://hizmeticiegitim.istanbul.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı: TC Kimlik Numarası ve Parola: TC Kimlik Numarası olacak şekilde giriş yapılabilmektedir. 27 farklı temel konu başlığından oluşan uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kurallar eğitim modülleri içerisinde yer almaktadır.