Hakkımızda

Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Üniversitemiz senatosunun 17.04.2019 Tarih ve 2019/34 Sayılı Senato Kararı ile oluşturulmuş olup, 22.01.2020 Tarih ve 2020/09 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen TAÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Çalışma Esasları Yönergesine uygun biçimde çalışmalarını sürdürmektedir.